Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv

Velkommen til arkivets hjemmeside.

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv er oprettet i 1921.

Arkivet er medlem af SVA og SLA samt Arkivsamvirket for Varde Kommune.

Arkivet har udgivet Tage Olesen: Ølgod Sogns gård- og slægtshistorie, Ib F. G. Koefoed: Register til Ølgod Sogns gård og slægtshistorie af Tage Olesen, Søren Manøe: Da Ølgod blev by, Søren Manøe: Fra det gamle Ølgod og opland og Andreas Olesen: Træk af Strellev Sogns Historie, Historiske personer i Ølgod og Omegn udgivet i 2014.

Arkivet har læseplads til besøgende.

Antal hyldemeter i alt: 297 m. Arkivets arkivalier er omtalt under samlinger.

Hjemmesiden er fortsat under opbygning.

Vi er i fuld gang med at få arkivalier gjort tilgængelige for publikum. Det er en lang og tidskrævende proces, og stadig modtaget vi heldigvis arkivalier.

Vi kan besøges på adressen, Vestergade 7, Ølgod. Eller gå videre til Kontakt.

Åbningstider se under Om arkivet

Andre hjemmesider herunder arkiv.dk under Links.

Er du interesseret i arkivarbejde/lokalhistorie, kan du måske være en fremtidig medarbejder på arkivet. Se ind til os og fortæl hvad dine interesser er, og vi vil se på, hvad vi kan bruge af medarbejdere. Vi er i dag 12 medarbejdere alle frivillige. Bliver vi enige, får du en prøvetid på ca. 3 måneder, hvorefter vi aftaler, hvorvidt samarbejdet skal fortsætte. Er det tilfældet, vil du på et tidspunkt skulle på nogle kurser.

Vi søger også en medarbejder frivillig, der kan hjælpe os med rengøring, og andre praktiske opgaver.