Besøgende på hjemmeside, Arkiv.dk og Facebook

I 2020 har hjemmesiden været besøgt af 4.331 personer, der har set 13.837 sider.

I 2019 har hjemmesiden været besøgt af 3.835 personer, der har set 12.319 sider.

I 2018 har hjemmesiden være besøgt af 6.463 personer, som har set 23.508 sider.

I 2017 har Lokallarkivets hjemmeside været besøgt af 9.139 personer, som har set 91.780 siden, i gennemsnit 10 sider p. besøgende.

I 2015 var der besøg af 2.145 personer, som så 36.993 sider, eller i gennemsnit 17 sider pr. besøgende.
I 2016 har der besøg  5.565 personer, som så 65.431 sider, i gennemsnit 11 sider pr. besøgende.

På Arkiv.dk har vi i 2020 haft 50.823 visninger, mod i 2019 43.985.

På Arkiv. dk har vi i 2019 haft 43.985 visninger, mod i 2018 65.477 visninger.

På Arkiv.dk har vi i 2018 haft 65.477 visninger, mod i 2017 26.276 visninger, og i 2016 16.314 visninger og  i 2015 haft 9.665.

Facebook har vi ved udgangen af 2020 465 følgere, mod i  2019 378 følgere, mod i 2018 321 følgere, januar 2018 108. Vi var at finde på Facebook fra august 2017.

Vi er på arkivet meget glade for, at arkivets forskellige sider besøges. Mange tak for de oplysninger vi får fra mange omkring vore arkivalier. Arkivalier får større værdi, des flere oplysninger der om navne, steder og andet.

Vi vil erindre om, at det er vigtigt, at aflevere dokumenter, billeder, foreningsprotokoller og andet, som ønskes bevaret for eftertiden.