Besøgende på hjemmeside, Arkiv.dk og Facebook

I 2021 har hjemmesiden været besøgt af 6.383 personer og 42.982 sider.

I 2020 har hjemmesiden været besøgt af 4.331 personer, der har set 13.837 sider.

I 2019 har hjemmesiden været besøgt af 3.835 personer, der har set 12.319 sider.

I 2018 har hjemmesiden være besøgt af 6.463 personer, som har set 23.508 sider.

I 2017 har Lokalarkivets hjemmeside været besøgt af 9.139 personer, som har set 91.780 siden, i gennemsnit 10 sider p. besøgende.

I 2016 har der besøg  5.565 personer, som så 65.431 sider, i gennemsnit 11 sider pr. besøgende.

I 2015 var der besøg af 2.145 personer, som så 36.993 sider, eller i gennemsnit 17 sider pr. besøgende.

Hjemmesiden blev oprettet i 2015.

På Arkiv.dk har vi i 2021 haft 135.174 visninger, mod i 2020 50.823.

På Arkiv. dk har vi i 2019 haft 43.985 visninger, mod i 2018 65.477 visninger.

På Arkiv.dk har vi i 2018 haft 65.477 visninger, mod i 2017 26.276 visninger, og i 2016 16.314 visninger og  i 2015 haft 9.665.

Lokalarkivet kom på arkiv.dk – Arkibas i februar 2012.

Facebook har vi ved udgangen af 2021 531 følgere, i  2020 465 ,  i 2019 321, januar 2018 108 følgere. Lokalarkivet er at finde på Facebook fra august 2017.

Vi er på arkivet meget glade for, at arkivets forskellige sider besøges. Mange tak for de oplysninger vi får fra mange omkring vore arkivalier. Arkivalier får større værdi, des flere oplysninger der om navne, steder og andet.

Vi vil erindre om, at det er vigtigt, at aflevere dokumenter, billeder, foreningsprotokoller og andet, som ønskes bevaret for eftertiden.