Åbningstider

 
Lokalarkivet er åbent for besøgende tirsdage kl. 14-17.
 
I kan dog hele tiden kontakte os via de sociale medier.Der vil også være mulighed for, at aftale besøg udenfor åbningstiden.
 
Dette kan ske ved kontakt på telefon i åbningstiden,Telefon 2622 0810. 
 
 
 
 
Vi vil svare Jer så hurtig som muligt.
 
Venlig hilsen på personales vegne
Lissi Møller Kristensen