Åbningstider

Lokalarkivet holder fortsat lukket på grund af covid-19, og åbner igen tidligst for besøgende tirsdag den 27. april 2021.

Henvendelse kan dog hele tiden ske til os via www.arkiv.dk – på Facebook, eller via mail. Vi vil svare Jer så hurtig som muligt. 

Når vi forhåbentlig åbner igen den 27. april 2021 bliver det som nedenstående:

Åbningstider på arkivet

Tirsdage kl. 14.00-17.00, men som tiden er med covid-19 anmoder vi Jer om, at rette henvendelse til os inden et besøg, så vi kan aftale tid, telefon 2961 7310. 

Henvendelse kan dog ske hele tiden på  www.arkiv.dk – på Facebook, eller via mail .

Venlig hilsen på personales vegne

Lissi Møller Kristensen