Nyheder

                                        

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv fylder 100 år.

Mandag den 4. oktober 2021 er det præcis 100 år siden lokalhistorisk interesserede tog initiativ til at stifte Lokalhistoriske Samfund for Ølgod Sogn – det som med tiden blev til Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv. Det fejres med åbning af udstillingen ”I går, er fortid i dag” i Lindbergsalen på Ølgod Museum, søndag den 3. oktober 2021.

En af sognes allerældste institutioner Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv kan fejre sin 100-års fødselsdag, hvilket bliver markeret søndag den 3. oktober kl. 14–17 i Lindbergsalen på Ølgod Museum.

I Ølgod Ugeblad den 7. og 21. oktober 1921 kan man læse om en række initiativrige personer, som stiftede et Historiske Samfund for Ølgod sogn, der senere blev til Lokalarkivet. Foreningens første formand var Førstelærer Bloch, og på den første generalforsamling i 1922 vedtog man bl.a. at bekoste afskrift af Kirkebøgerne fra 1703 til 1814. Disse findes selvfølgelig stadig på Lokalarkivet, til trods for kirkebøgerne i dag, disse digitale tider, er at finde på Arkivalier online.

I Lokalarkivets 100 årige historie har mange frivillige sat deres præg ikke bare på Lokalarkivet, men også på egnen.

I de første årtier kan nævnes Forfatter Salomon Frifelt og Lærer Holger Øllgaard. Da Holger Øllgaard i 1954 oprettede Ølgod Museum, sker der et samarbejde mellem de to foreninger.

I 1968 overgår arkivet til en enhed af museet og i 1973 optræder arkivet som Ølgod-Strellev Sognearkiv. Gennem årene 1968-2007 opstår et samarbejde mellem de 4 lokalarkiver i Ølgod Kommune – til gavn for alle parter. Efterfølgende oprettes Arkivsamvirket for Varde Kommune, der er en paraplyorganisation for 18 lokalhistoriske arkiver i kommunen.

I dag ledes Lokalarkivet af en selvstyrende gruppe. 

Lokalarkivet har haft til huse på De gl. Hjem, Lindealle 8, på Biblioteket Vestergade 5 både i kælder, boks og på loftet, ikke de bedste egnede lokaler.  I foråret 2012 fik Lokalarkivet råderum over museet tidligere kontorlokaler ud mod gaden i Vestergade 7. Før flytninger skulle lokalerne istandsættes. Det klarede personalet ligesom de også stod for flytningen af arkivalier og indbo.

Gennem årene har der været følgende arkivledere Holger Øllgaard, Niels Mikkelsen, Nich Riis og Frede Møller Kristensen og blandt øvrige betydende medarbejdere kan nævnes Tage Olesen, Niels Chr. Poulsen (Lille Christian), Jens Møller Jensen, Karl Møller Bargisen og Gunnar Laustsen.

Nævnes skal også Inger Jørgensen der stoppede i 2012 efter 26 år på arkivet. Mange flere kunne nævnes. Alle er uundværlige for det arbejde det er at kunne se både fortid og nutid.

De sidste 10 år er der arbejdet målrettet med at registrere så mange arkivalier som muligt på www.arkiv.dk, i dag kan der fra Ølgod Lokalarkiv ses omkring 7000 billeder, og 2000 sager med arkivalier fra personer, foreninger, firmaer, forretninger, institutioner. Og der sker løbende afleveringer fra private, foreninger, firmaer og andre, ligesom arkivet er opsøgende.

Efter Niels Christian Poulsen (Lille Christian) død foreslog lederen af arkivet Frede Møller Kristensen Varde Kommune at opkalde en plads efter “Lille Christian”. Han fik sin plads i 2012 på hjørnet af Storegade og Jernbanegade, lige over for, hvor “Lille Christian” boede.

I 2013 sendte Lokalarkivet forslag til Varde Kommune om, at Vandtårnet i Ølgod blev Ølgods officielle vartegn. Dette blev godt modtaget og ved Vandtårnets 100-års jubilæet i oktober 2014 blev Vandtårnet byens officielle vartegn.

I 2014 udgav arkivet en bog med titlen “Historiske personer i Ølgod”. Portrætter af afdøde Ølgod borgere der gennem en lang periode var blevet bragt i dagbladet “Jyske Vestkysten”. Det var fra Lokalarkivet Sonja Pedersen der stod for teksten og Karl Møller Bargisen for billedmaterialet. Begrundet i den store interesser der var for disse portrætter, besluttede arkivet efterfølgende at udgive dem i bogform. Bogen kan stadig købes på Lokalarkivet.

I 2016 var vi igen involveret i bogudgivelse. Tidligere museumsinspektør Søren Manøe skrev bogen ”Vi begyndte i hønsehuset” HTH-brødrene der skabte det vestjyske industrieventyr. Ølgod Museumsforening og Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv har stod for udgivelsen. Også denne bog kan stadig købes på Lokalarkivet.

I 2016-2017 har Henry Buhl fotograferet bygninger og byens gader.

I løbet af de sidste 10 år er der etableret hjemmeside og vi er kommet på Facebook. Den formidling der er blevet nutiden.

Arkivets 11 frivillige medarbejdere arbejder målrettet på, at arkivet får registreret så meget som muligt på www.arkiv.dk, indenfor de eksisterende rammer at få opbevaret arkivalier så betryggende som muligt, så vi imødekommer arkivets opgave at indsamle, registrere og formidle.

Samtidig er det vigtigt at vi kan yde service til borgere der søger oplysninger ved besøg på arkivet, eller ved henvendelse via de sociale medier.

De kommende år vil en af opgaverne være at scanne mange af de arkivalier vi har, at gøre dem mere tilgængelige, fortsat at kunne få frivillig arbejdskraft i særdeleshed med interesse for fortid og nutid og stort kendskab til EDB.

For hvordan vil arkivalier skulle håndteres fremover i forhold til den digitale verdens udvikling, dette er et stort spørgsmål.

Lissi Møller Kristensen

Arkivleder

21.9.2021